{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/sy6oxhioy%2Fup%2F5d12c59f76e2e_1920.png","height":60}
 • About SCC
 • PRODUCTS
 • THCHNICAL
 • SCC NEWS
 • CONTACT US
 • {"google":["Noto Sans KR"],"custom":[]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/sy6oxhioy%2Fup%2F5d12c59f76e2e_1920.png","height":60}
 • About SCC
 • PRODUCTS
 • THCHNICAL
 • SCC NEWS
 • CONTACT US
 •  

    BRIGHTEN UP YOUR DAY 

         Think it, Wink it

      SECHANG CHEMICAL

   

   

  친환경 산업용 잉크 및 코팅제 전문 제조업체

  자세한 내용은 About SCC 메뉴 버튼을 클릭해 주세요.

  About SCC

  고객센터

  궁금하신 사항은 언제든지 문의해 주십시오.

  영업시간 : 평일 08:30 - 17:30 

   

  +82 031-498-8855

  영업시간 08:30 - 17:30

  LOCATION

  본   사  : 경기도 안산시 단원구 시화호수로 727  (성곡동 799)

  베트남 :  Road 8, Giang Dien Industrial Park,

                  Trang Bom, Dong Nai, Vietnam

  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Gothic"]}{"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}